Project Description

Modeli dobrih praks, dobrih in učinkovitih podjetji, goodbiz pionirjev in čebelnjak slovenskih podjetniških povezav ter tujih partnerjev … vse zbrano v lični rumeni knjigi. 

naročnik, leto izvedbe
Zavod Viva, 2018

Art direktor:
Gregor Žakelj