Zasnova place-taker magazina je logično nadaljevanje place-maker magazina. Tako skozi naslovno rdečo barvo, ki spomina na beneško rdečo proseva berlinsko zelena, barva prejšnjega semestra profesorja Boštjana Vuge.

Druga verzija se osredotoča samo na Benetke. Sprana rdeča in kontrastna modra, kot Canal Grande, ki s svojo modrino preseka rdeče Benetke.

naročnik:
Adip, Technische Universität Berlin

idejna zasnova:
2013