Za Kinodvor sem skozi nekaj let prispeval izvedbeno oblikovanje raznih tiskovin, telopov, vabil, oglasov ipd. Oblikovanje je prispeval Andraž Filač.