Project Description

V sklopu seminarja na Fakulteti za Arhitekturo, pri predmetu Projektiranje študenti ob koncul študijskega leta svoja dela strnejo v letopis. Brošura zajema tako dela študentov od 1. do 5. letnika, kot tudi strokovne članke profesorice, asistentov in zunanjih piscev. 

Leopis je zasnovan kot letna zbirka z osnovnim dizajnom in spreminjajočimi osnovnimi barvami. Oblikoval sem več idejnih zasnov.

Naročnik:
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za arhitekturo.

leto zasnove:
2017