Zgodba gostišča Tacenski dvor sega daleč nazaj, še tja v čase Frana Levstika, ki je svoje čase tu živel in se zaljubil v oštirjevo hčerko Franjo. Prav iz zgodovinskega časa v katerem sta živela Franja in Levstik smo črpali estetiko in motiviko. Motivi narave, rastlin, listov se tako pojavljajo že na starih razglednicah Tacna iz tistega časa, nekoliko kasneje pa je podobno motiviko uporabil tudi Hinko Smrekar.

Hinko Smrekar je bil glavni ilustrator in grafik s konca 19. in prvih desetletji 20. stoletja. Ilustrirar in oblikoval je naslovnice knjig večine znanih avtorjev s preloma stoletja (Kette, Cankar …), prav tako pa Levstikovo najbolj znano delo Martin Krpan z Vrha.

Glavni motiv nove celostne grafične podobe je povzet z naslovnice revije Dom in svet, ki jo je oblikoval prav Smrekar, v celostni grafični podobi smo tako skušali prikazati estetiko in duh tistega časa, secesije, ju predstaviti na moderen način, ki upošteva vse zakonitosti sodobnega grafičnega oblikovanja, od kompozicije, barv, do tipografij. Takšna grafična podoba pritiče zeleni urbani izkušnji prehranjevanja in prav takšnim gostom.

Glavni podporni motivi so prav ilustracije Hinka Smrekarja.