Za Kontrolo zračnega prometa Slovenije je Sadar+Vuga projektiral novo zgradbo na Brniku. Členitev njene fasade je bila osnova za grfične elemnte, ki smo jih uporabili tako za usmerjevalno označevanje, kot tudi za drugo grafiko, ki se pojavlja v zgradbi. 

Grafično sem pri označevanju sledil členitvi fasade, bravno prav tako arhitekturi in opremi, izbral sem antracid sivo in umazano belo, ki je barva fasade.

Sistem usmerjevalnega označevanja tako velike zgradbe zahteva tudi premišljen koncpet označevanja in usmrejanja, ki bo grafično in tipografsko nedvoumend, berljiv in razumljiv. Za označevanje sem izbral tipografijo Info Display, oblikovano prav za namene označevanja. Iz iste družine fontov so tudi piktogrami.

naročnik:
Sadar+Vuga d.o.o. za
Kontrola zračnega prometa, d.d.

leto izvedbe:
2012