Techniche Universitat Berlin, Adip, izdaja svoj magazin. Prelamljamo in oblikujemo naslovnico za številko magazina 3.3. Berlin U-Bahn zelena.