inz logo skor finale copy

Celostna grafična podoba, tiskovine in usmerjevalno označevanje
Inštitut za novejšo zgodovino
2010

INZ LOGO okrogel BARVE inz logo skor finale copy