SFU je naročil preoblikovanje oziroma dopolnitev njihovega logotipa tako, da bo poenoten za vse njihove fakultete po Evropi (Dunaj, Berlin, Ljubljana, Pariz …). Pripravil sem tudi idejno zasnovo nekaterih tiskovin in aplikacij, ter barvno shemo.

naročnik:
SFU Ljubljana d.o.o.

leto izvedbe in idejne zasnove:
2013