Manjši projekt celostne grafične podobe in spletne strani za zasebnega naročnika.

Beseda hodos v grščini pomeni pot, iz nje seveda izvira tudi slovenska beseda hoditi. Ker tudi psihoterapija predstavlja nekakšno hojo po poti, smo elemente uporabili tudi v logotipu. Le ta reprezentira tako pot, oziroma dve poti, kot človeka, ki hodi, kot tudi samo črko h.

Za celostno grafično bodobo smo izbrari odtenke zelene barve, ki pomirja, kot glaven image pot v gozdu, celotna podoba je izbrana nežno, subtično, a vseeno samozavestno, močno.