Virus, seks, penetracija, okužba. Vse to sem združil v grafiki naslovnice, barvi pa izbral prav tako na podlagi zgornjih elementov: spolnost, koža, virus, nevarnost …

Brošura je natisnjena v dveh barvah.

naročnik:
Društvo ŠKUC

leto izvedbe:
2013